Sıkça Sorulanlar

Sıkça Sorulan Sorular

Kasko Sigortası
Kasko Sigortası İle Trafik Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir ?
Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Araç satışlarında, devam eden kasko poliçesine ne olur ?
Araç satışının yapıldığı güne kadar olan prim hesaplanır ve gün esaslı kalan prim tutarı tarafınıza iade edilir. Araç satış evraklarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sigortalı vefat ettiğinde kasko poliçesi ne olur?
Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir


Araçtaki aksesuarlar kasko kapsamına girermi?
Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilip, poliçede ayrıca belirtilir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, takometre, alarm gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

Aracın çalınma durumunda tazminat ödeme süresi ne kadardır?
Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, tazminatı ödenir. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Hasarsızlık indirimi uygulaması araç satışında devam edermi ?
Devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.
Trafik Sigortası
Trafik Sigortası nedir? Neleri kapsar ?
Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara (karşı tarafa) verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanı sıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar..

Kendi aracımdaki hasarı Trafik Sigortası karşılarmı ?
Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Sigortalı vefat ettiğinde kasko poliçesi ne olur?
Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir


Trafik Sigortasının primleri taksitlendirilebilirmi ?
Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri (%25i) peşin olması koşuluyla kalan primin taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.

Trafik Sigortası poliçesi zamanında yenilenmezse ne olur ?
Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır ve sigorta sözleşmesinin bitim tarihi itibariyle yenilenmesi gerekir. Yenileme işleminin gerçekleştirilmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır. Ayrıca trafik zabıtasının yapacağı kontrollerde trafik sigortasının bulunmadığı tespit edilirse, araç trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.

Trafik Sigortasında tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi/artırımı uygulaması, aracı mı yoksa sürücüyü mü takip eder?
Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi/artırımı uygulaması sürücüyü takip eder.
Konut Sigortası
Konut Sigortası nedir , yaptırırken nelere dikkat etmeli ?
Konut Sigortasının ana teminatları yangın, yıldırım ve infilaktır. Buna ek olarak hırsızlık, sel-su baskını, dahili su, cam kırılması gibi ek teminatlar da eklenebilir.Sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, genellikle konut sigortalarında teftiş yapılmaz. Beyan esaslıdır ve belirttiğiniz rakamlar kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten ötürü mümkün olmuyor ise malın faturası, fişi gibi belge veya yöntemlere başvurulabilir. Seçeceğiniz teminatlar dahilinde konut sigortanızı şekillendirebilir, kapsamlarını genişletebilir ve güvencenizi artırabilirsiniz.

Kiracı olanlarda konut sigortası yaptırılabilirmi ?
Yaptırabilir. Sadece evdeki eşyaların teminat kapsamına alınması yeterli olacaktır.

Evi su bastı , hasarı Konut Sigortası karşılarmı ?
Dahili su teminatı kapsamında ve limitlerinde hasar karşılanır.

Eve hırsız girdi ziynetler çalındı , Konut Sigortası karşılarmı ?
Hırsızlık teminatı kapsamında ve limitler dahilinde, kapalı kasa şartı doğrultusunda hasar karşılanır. Ziynetlerin ve paraların kilitli bir kasada, çekmecede tutulması şartı bulunmaktadır.